Lex Burgmans Bouwbegeleiding, een betrouwbare partner!

Bij bouwbegeleiding gaat het om begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het woord, van idee tot realisatie.

Wanneer iemand weinig of geen ervaring heeft met aannemers of verbouwen is het aan te bevelen om bouwbegeleiding uit te besteden. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen weinig tijd of zijn niet in de gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Vooral voor de wat uitgebreidere bouwwerken is naast tijd ook kennis van het bouwproces noodzakelijk.

Uiteraard zijn aan bouwbegeleiding ook kosten verbonden. Echter in de praktijk blijkt steeds dat deze niet opwegen tegen de meerkosten die ontstaan door ondeskundigheid van de opdrachtgever of aannemer in het bouwproces.

Bruns - de Ploeg

Opening Venco campus

Venco campus